Lesy mesta Spišská Belá s.r.o.

Napriek všeobecnému presvedčeniu nie je Lorem Ipsum len náhodný text. Jeho korene sú v časti klasickej latinskej literatúry z roku 45 pred n.l., takže má viac ako 2000 rokov. Richard McClintock, profesor latinčiny na Hampden-Sydney College vo Virgínii, hľadal jedno z menej určitých latinských slov, consectetur, z pasáže Lorem Ipsum, a ako vyhľadával výskyt tohto slova v klasickej literatúre, objavil jeho nepochybný zdroj. Lorem Ipsum pochádza z odsekov 1.10.32 a 1.10.33 Cicerovho diela „De finibus bonorum et malorum“ (O najvyššom dobre a zle), napísaného v roku 45 pred n.l. Táto kniha je pojednaním o teórii etiky, a bola veľmi populárna v renesancii. Prvý riadok Lorem Ipsum, „Lorem ipsum dolor sit amet..“, je z riadku v odseku 1.10.32.

Predaj Dreva

Spoločnosť realizuje predaj dreva za trhové ceny. O aktuálnych cenách jednotlivých sortimentov dreva sa dozviete na kontaktom čísle našej spoločnosti.

Predaj sadeníc

Spoločnosť uskutočňuje predaj prebytkových obaľovaných sadeníc jednotlivých druhov drevín. O aktuálnej ponuke sadeníc sa dozviete na kontaktom čisle našej spoločnosti.

Ostatné služby

Napriek všeobecnému presvedčeniu nie je Lorem Ipsum len náhodný text. Jeho korene sú v časti klasickej latinskej literatúry z roku 45 pred n.l., takže má viac ako 2000 rokov.