Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine
ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020


PARTNERSHIP
WITHOUT BORDERS

Názov projektu:
CESTY K ZDRAVÝM LESOM: ODOLNÉ, PRISPÔSOBIVÉ, ROZMANITÉ A UDRŽATEĽNÉ LESY V CEZHRANIČNOM REGIÓNE UKRAJINY A SLOVENSKA (HUSKROUA/1701/LIP/009)

Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie stability a adaptability karpatských lesných ekosystémov na dopady klimatických zmien v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne.

Slovenskí partneri projektu:
Lesy mesta Kežmarok, s. r. o.
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
Lesy Mesta Spišská Belá, s. r. o.

Ukrajinskí partneri projektu:
Štátny podnik „Užhorodský lesný podnik“
Štátny podnik „Vyhodský lesný podnik“
Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj karpatského regiónu „FORZA“

Príspevok EÚ: 3 171 483,12 EUR Príspevok EÚ:

Aktivity
LESY MESTA SPIŠSKÁ BELÁ, s. r. o.:
• rekonštrukcia 3 protipožiarnych lesných ciest
• zalesňovanie lokalít postihnutých kalamitou
• organizovanie exkurzií, seminárov a študijných ciest
• zriadenie 21 informačných tabúľ na území TANAP-u

 

info@huskroua-cbc.eu
www.HUSKROUA-CBC.EU
www.facebook.com/huskroua.cbc