Na Ceste slobody z Tatranskej Kotliny do Tatranskej Lomnice je v blízkosti autobusovej zastávky situovaný celoročne sprístupnený lesnícky náučný chodník Fľak s dĺžkou 2 800 m, ktorý bol vybudovaný v roku 2013. Z informačných panelov sa návštevník dozvie históriu tunajších lesov a lesníckych technických pamiatok. Chodník sa nachádza na území, ktoré je majetkom mesta Spišská Belá. Správcom sú Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o. Náklady na vybudovanie chodníka boli 4 000€ a lesy ho spravili vo vlastnej réžii. Slávnostne otvorený bol v roku 2013 pri príležitosti 20. výročia prevzatia užívacích práv. Prvý smerovník sa nachádza na konci cyklochodníka Spišská Belá – Tatranská Kotlina. Oproti cez hlavnú cestnú komunikáciu je osadený prvý informačný
panel so základnými údajmi. Trasa prechádza aj okolo protipožiarnej nádrži a kaplnky s drevenou sochou zobrazujúcou svätého Huberta. Počet zastávok s infopanelmi je spolu 10 a trasa tvorí
uzavretý okruh. Lesnícky náučný chodník predstavuje nenáročnú prechádzku so zaujímavými informáciami o histórii mestských lesov, zveri, ktorá v nich žije, ochrane prírody, rastových fázach
lesa, lesníckych technických pamiatkach a pod.