Sídlo spoločnosti:
Lesy Mesta Spišská Belá, s.r.o.
Továrenská 30
059 01  Spišská Belá

Budova mestských lesov Šarpanec
Zápis v obchodnom registri: Vložka číslo: 31899/P
IČO: 48 290 351
IBAN: SK10 0200 0000 0035 5413 5154
DIČ:  SK21 2012 7570

Konateľ spoločnosti, OLH:
Ing. František Pisarčík, tel.: 0940 426 943

Ekonómka:
Ing Jana Barančová, tel.: 0940 944 360

Lesný obvod:  Fľak
Lesník Ing. Jakub Grivalský, tel.: 0940 426 945

Lesný obvod: Lendak + lesné škôlky
Lesník Pavol Heldák, tel.: 0940 426 944

Lesný obvod: Ždiar
Lesník Dušan Pitoňák, tel.: 0940 426 946

Členovia dozornej rady:

  • MUDr. Andrej Novák
  • Ing. Ján Svocák
  • Eduard Kriššak
  • Ing. Miroslav Jurčo
  • Maroš Vaverčák