Zasaď si svoj strom — 7.5.2022

Zraz účastníkov o 7.00 hodine na Šarpanci Potrebné si doniesť so sebou rukavice, vedro a malý krompáčik (pre jednu dvojicu) Ak samostatne aspoň rukavice.

Mestské lesy v spoločnom projekte so Štátnou ochranou prírody SR

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., sa ešte v marci 2020 zapojila do výzvy č. 49 vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 financovaného Európskou úniou z Kohézneho fondu. Poskytovateľom tejto štátnej pomoci v oblasti ochrany biodiverzity je Štátna ochrana prírody SR so sídlom v Banskej Bystrici a poskytnutá pomoc bude vo forme náhrady zvýšených nákladov súvisiacich…

Seniori boli v lese spolu s lesníkmi

V závere leta v mesiaci august 2021 zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o., v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene v okolí Náučného lesníckeho chodníka Fľak, zážitkový program pre seniorov S lesníkom do lesa. Tento program bol súčasťou sprievodných akcií 15. ročníka celoslovenského podujatia Lesnícke dni 2021 pri príležitosti 150. rokov samostatného lesníctva na Slovensku.…

Bobor v mestských lesoch

Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.  v spolupráci s Kežmarskou televíziou spravili krátky dokumentárny film s názvom „Mestské lesy Spišskej Belej 3 – bobor európsky“, ktorý zachytáva časti mestských lesov s výskytom tohto chráneného živočícha. Bobor európsky sa na území mestských lesov do roku 2010 niekoľko desaťročí nevyskytoval a jeho prvý výskyt bol zaznamenaný pri Tatranskej Kotline pod lesnou cestou asi 300 m smerom od kaplnky…

Cesty k zdravým lesom

Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020 PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS Názov projektu: CESTY K ZDRAVÝM LESOM: ODOLNÉ, PRISPÔSOBIVÉ, ROZMANITÉ A UDRŽATEĽNÉ LESY V CEZHRANIČNOM REGIÓNE UKRAJINY A SLOVENSKA (HUSKROUA/1701/LIP/009) Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie stability a adaptability karpatských lesných ekosystémov na dopady klimatických zmien v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne. Slovenskí partneri projektu: Lesy mesta Kežmarok, s. r. o. ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU…

Dobrovoľníci čistili mestské lesy

Zoskupenie približne 60-tich dobrovoľníkov sa v sobotu 1. mája 2021 stretlo so zámerom zrealizovať zber odpadkov na okraji mestských lesov. Poľovníci s rodinnými príslušníkmi a zamestnanci spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., sa rozptýlili v okolí cyklotrás, pri Fľakovskej ceste, v okolí starej Kotlinskej cesty, ako aj pri Šarpanci či v okolí Cesty Slobody v smere na Tatranské…

Zasaďte si strom v mestských lesoch

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., v spolupráci s mestom Spišská Belá, opäť po roku vyzýva dobrovoľníkov k výsadbe stromov v mestských lesoch. Tento rok je tradičné podujatie Zasaď si svoj strom naplánované v termíne od 10. mája 2021 do 16. mája 2021 a zrealizuje sa už po 7-krát. Hodnota a význam lesov je nespochybniteľný. Okrem iného lesy viažu oxid uhličitý, v…

Predaj sadeníc

Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. ponúkajú na jar v mesiaci apríl až máj na predaj sadenice dreviny smrek. Záujemcovia v prípade záujmu si môžu objednať sadenice a to osobne v budove lesnej správy na Šarpanci v čase 7.00 – 14.00 hod. alebo telefonicky na tel. čísle 0940426944. Cena za jeden stromček je 0,20 € a minimálny odber je 5 stromčekov. Výška sadeníc je 30 – 50…

Vietor lámal stromy v mestských lesoch

Škody po silnom vetre, ktorý koncom roka 2020 a začiatkom roka 2021 zasiahol najmä lokalitu Ždiar a na ostatnom území sme zaevidovali ojedinelé spadnuté stromy, boli spôsobené hlavne na lesných porastoch.  Tento prírodný živel, ktorý sa už takto prejavuje niekoľko rokov po sebe v tejto lokalite a v tomto období hlavne medzi mesiacmi november až marec,  po sebe zanechal takmer štyritisíc vyvrátených a polámaných stromov,…
Menu