Predaj sadeníc

Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. ponúkajú na jar v mesiaci apríl až máj na predaj sadenice dreviny smrek. Záujemcovia v prípade záujmu si môžu objednať sadenice a to osobne v budove lesnej správy na Šarpanci v čase 7.00 – 14.00 hod. alebo telefonicky na tel. čísle 0940426944. Cena za jeden stromček je 0,20 € a minimálny odber je 5 stromčekov. Výška sadeníc je 30 – 50…

Vietor lámal stromy v mestských lesoch

Škody po silnom vetre, ktorý koncom roka 2020 a začiatkom roka 2021 zasiahol najmä lokalitu Ždiar a na ostatnom území sme zaevidovali ojedinelé spadnuté stromy, boli spôsobené hlavne na lesných porastoch.  Tento prírodný živel, ktorý sa už takto prejavuje niekoľko rokov po sebe v tejto lokalite a v tomto období hlavne medzi mesiacmi november až marec,  po sebe zanechal takmer štyritisíc vyvrátených a polámaných stromov,…

„S lesníkom do lesa“ so seniormi

Aj v roku 2020 v mesiaci august, keď sa ešte mohli organizovať viacpočetné podujatia,  zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o., v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene v okolí Náučného lesníckeho chodníka Fľak zážitkový program pre seniorov S lesníkom do lesa. V závere leta lesníci pripravili zážitkovo-vzdelávacie aktivity u najstaršej skupiny obyvateľov. Seniori dokážu pozitívne výchovne ovplyvňovať…

Mestské lesy začali realizovať cezhraničný projekt

Projekt s názvom “Cesty k zdravým lesom” v cezhraničnom Karpatskom regióne Ukrajiny a Slovenska patrí medzi niekoľko veľkých infraštruktúrnych projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina (ENI 2014-2020), ktoré boli úspešné v procese hodnotenia podaných projektov a zmluva bola podpísaná 16.12.2019 v Budapešti. Jedným z partnerov tohto projektu sú aj Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. Projekt je zameraný na zvýšenie stability a adaptability…

Opravený most v Babej doline

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá v rámci preventívnych protipovodňových opatrení, vykonali v minulom roku okrem menej náročných prác v podobe opráv a čistenia záchytných zariadení – odrážok na dažďovú prívalovú vodu – na lesných cestách a zvážniciach aj dokončenie založenia železných certifikovaných odrážok, ktoré boli vymenené za pôvodné drevené. Umiestňovali sa na lesnej ceste Kotka, Babia dolina a v Ždiari. Výmena odrážok sa uskutočnila…

Film o mestských lesoch Spišskej Belej

Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.  v spolupráci s Kežmarskou televíziou spravili koncom roka 2020 krátky dokumentárny film o mestských lesoch, pri príležitosti 5. výročia spoločnosti a 130. rokov od prvého schváleného Lesného hospodárskeho plánu (LHP) pre mestské lesy v roku 1890, dnes ho poznáme pod názvom Program starostlivosti o les (PSoL), ktorý sa vyhotovuje na obdobie 10 rokov. Dokumentárny film…

„Preventívne opatrenia“ v neštátnych lesoch

Mestské lesy spravujú majetok mesta Spišská Belá na ploche 4685 ha z toho je výmera lesných porastov 3981 ha. Na danom území sa nachádza NPR Belianske Tatry a okrajovo aj NPR Javorová dolina a Dolina bielej vody. Ďalej tu máme  PR Zadné Meďodoly, Pálenica, Fľak a Jedliny a na území platí 2. až 5. stupeň ochrany prírody. Mestské lesy takto spravujú majetok, ktorý je…

Projekt – cesty k zdravým lesom…

PROJEKT «CESTY K ZDRAVÝM LESOM: ODOLNÉ, PRISPÔSOBIVÉ, ROZMANITÉ A UDRŽATEĽNÉ LESY V CEZHRANIČNOM REGIÓNE Ukrajiny a Slovenska» TLAČOVÁ SPRÁVA Vo februári 2020 bol oficiálne spustený veľký projekt infraštruktúry „ PROJEKT «CESTY K ZDRAVÝM LESOM: ODOLNÉ, PRISPÔSOBIVÉ, ROZMANITÉ A UDRŽATEĽNÉ LESY V CEZHRANIČNOM REGIÓNE Ukrajiny a Slovenska“, HUSKROUA / 1701 / LIP / 009. Projekt sa realizuje v rámci programu cezhraničnej…

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž v zmysle VZN č.3/2011zo dňa 7.4.2011 vydaného MsZ v Spišskej Belej a Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu a uzatvoreniu kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného majetku Lesov Mesta Spišská Belá s.r.o..   PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE I. Úvodné ustanovenia Predaj hnuteľného majetku sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Lesov Mesta Spišská Belá…

Stav tatranského lesa pätnásť rokov po veternej kalamite

Uplynulo už pätnásť rokov odvtedy, čo územie mestských lesov, presne 19. novembra 2004 popoludní, zasiahol prepadový vietor – tatranská bóra. Tá po sebe zanechala viac ako stotisíc vyvrátených a polámaných stromov. Zničené boli lesné porasty na ploche 800 ha z celkovej plochy 4 681 ha mestských lesov v oblasti od Šarpanca po Tatranskú Kotlinu. Správcovi mestských lesov vyplynula povinnosť obnoviť…
Menu