Tri dekády mestských lesov Spišská Belá

Spišská Belá,  01. jún 2023 – Prvý júnový víkend sa v Spišskej Belej bude niesť v znamení osláv 30. výročia založenia Lesov mesta Spišská Belá. Pri tejto príležitosti bude v piatok 2. júna otvorená jedinečná Historicko-edukačná miestnosť lesnej pedagogiky. Hlavný program spojený s odovzdávaním pamätných plakiet sa uskutoční v sobotu 3. júna. Počas celého dňa budú pre verejnosť pripravené sprievodné akcie mesta Spišská Belá. Otvorenie…

Mestskí lesníci zo Spišskej Belej riešia dilemu

Mestskí lesníci zo Spišskej Belej riešia dilemu: Ako zosúladiť ochranu bobra so zachovaním pestrej drevinovej štruktúry lesných porastov Mestskí lesníci zo Spišskej Belej riešia dilemu: Ako zosúladiť ochranu bobra so zachovaním pestrej drevinovej štruktúry lesných porastov Konateľ a odborný lesný hospodár spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá Ing. František Pisarčík sa nachádza na lokalite s bobrími hrádzami pri osade Tatranská Kotlina,…

Publikácia o lesnej železnici Spišská Belá-Lendak

Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. získali dotáciu vo výške 3 000 Eur v rámci výzvy poslancov PSK 2022 v programe Kultúra a podprograme 2.3 – KULTÚRA – bežné (neinvestičné)  výdavky na realizáciu  projektu „ Publikácia o lesnej železnici Spišská Belá-Lendak“. Cieľom projektu bolo vydanie publikácie o jedinej lesnej železnici na Hornom Spiši s originálnym názvom Šodronka, ktorá smerovala zo Spišskej Belej cez Šarpanec až do Lendaku. Táto…

Spoločné terénne školenie „Cesty k zdravým lesom”

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v spolupráci s Lesmi Mesta Spišská Belá s.r.o. zorganizovalo v dňoch 21.-23.9.2022 spoločné terénne školenie pre obhospodarovateľov lesov, v lokalite Vysokých Tatier, pod názvom „Cesty k zdravým lesom”.  Cieľom vzdelávacej aktivity bolo poskytnutie najaktuálnejších poznatkov lesníckeho výskumu z oblasti pestovania, ochrany lesa a ukážok dobrej lesníckej praxe s dôrazom na prírode blízke…

Deň učenia s lesníkom

V mesiaci máj 2022 zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o., v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene v okolí Náučného lesníckeho chodníka  a lesnej škôlky Fľak, zážitkový program S lesníkom do lesa pre 80 detí z Materskej školy zo Spišskej Belej, štyridsiatich žiakov druhého ročníka zo Základnej školy J. M. Petzvala a pre asi štyridsiatich seniorov.…

Dobrovoľníci ku Dňu Zeme zbierali odpad

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., organizovala v sobotu 23. apríla 2022, pri príležitosti Dňa Zeme dobrovoľnícke podujatie zberu odpadkov. Zoskupenie približne 65 dobrovoľníkov, ktorým záleží na životnom prostredí, sa podľa usmernenia usporiadateľa rozptýlilo v okolí ciest na okrajoch lesa. K zamestnancom spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., poľovníkom s ich rodinnými príslušníkmi a ďalším občanom…

Budúci les dobrovoľníkov

Pre obnovu lesa zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., v dňoch od 4. mája do 18. mája 2022 v poradí 8. ročník dobrovoľníckej akcie Zasaď si svoj strom. Do uvedenej činnosti sa aktívne zapojilo 176 účastníkov, z toho až 145 detí. V priebehu dvoch týždňov sa v lokalitách Čiernej doliny, pri Lendaku a na ploche bývalej lesnej…

Zasaď si svoj strom — 7.5.2022

Zraz účastníkov o 7.00 hodine na Šarpanci Potrebné si doniesť so sebou rukavice, vedro a malý krompáčik (pre jednu dvojicu) Ak samostatne aspoň rukavice.

Mestské lesy v spoločnom projekte so Štátnou ochranou prírody SR

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., sa ešte v marci 2020 zapojila do výzvy č. 49 vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 financovaného Európskou úniou z Kohézneho fondu. Poskytovateľom tejto štátnej pomoci v oblasti ochrany biodiverzity je Štátna ochrana prírody SR so sídlom v Banskej Bystrici a poskytnutá pomoc bude vo forme náhrady zvýšených nákladov súvisiacich…