Spoločná obhliadka mestských lesov

V sobotu 6. apríla 2024 primátor mesta Spišská Belá spolu s poslancami mesta uskutočnili spoločnú obhliadku mestských lesov aj za účasti riaditeľa a zamestnancov Lesov mesta Spišská Belá. Obhliadka sa týkala nasledovných lokalít: 1/ Lesné porasty na Pálenici nad Lendakom – kde je návrh zámeru vybudovať tzv. singletraily pre cyklistov – zámer odprezentoval Martin Siska – diskutovalo sa o možnostiach, ale aj o rizikách…

Zasaď si svoj strom

Zasaď si svoj strom – Dobrovoľnícka akcia vysadby stromčekov V duchu obnovy a záväzku voči prírode vás s radosťou pozývame na dobrovoľnícku akciu „Zasaď si svoj strom“, ktorá je reakciou na vetrovú kalamitu, ktorá zasiahla naše lesné porasty. Toto podujatie sa uskutoční v 8. mája 2024 a má za cieľ nielen napraviť škody spôsobené prírodnou katastrofou, ale aj posilniť väzbu…

Jarné čistenie lesa

Dobrovoľníci, pridajte sa k nám pri čistení lesa! V dnešnom uponáhľanom svete plnom technológií a neustálej honby za lepším zajtrajškom je ľahké zabudnúť na základné hodnoty a na to, čo je skutočne dôležité. Jednou z takýchto hodnôt je aj ochrana a starostlivosť o prírodu, ktorá nás obklopuje. Lesy sú pľúcami našej planéty, zdrojom čerstvého vzduchu, domovom mnohých živočíšnych druhov a…

Pracovná ponuka

Pozícia – lesník, vedúci lesníckeho obvodu Miesto výkonu práce: Jedno voľné pracovné miesto: lesnícky obvod Fľak   Druh pracovného pomeru: plný úväzok, pracovný pomer na neurčitý čas Rámcová náplň práce: kontrola a evidovanie prác vykonávaných v lese prostredníctvom LHE a evidencie podľa osobitných predpisov, vedenie evidencie a zodpovednosť za stav a množstvo zásob dreva v rámci vlastného úseku; zisťovanie holín…

Výzva na zaslanie fotografií – kalamita 2004

Výzva na zaslanie fotografií zachytávajúcich udalosti počas vetrovej kalamity v novembri 2004 v regióne Spišská Belá a okolitých lesoch. V novembri 2004 uplynie 20 rokov, čo sa tatranským regiónom prehnal vietor s ničivými dôsledkami na lesných porastoch. Prevažne smrekový kolorit tatranských lesov bol vetrom rýchlosťou orkánu vylámaný v priebehu niekoľkých hodín. Kalamita zasiahla nielen prírodu, ale aj širšie fungovanie spoločnosti. Vetrovú kalamitu, jej dôsledky a presah do…

Lesu zdar!

zaznelo v spišskobelianskych lesoch z úst študentov SOU agropotravinárskej a technickej z Kežmarku. Miestni lesníci si pre stredoškolákov pripravili praktické lesnícke aktivity, ktoré boli zastrešené projektovou aktivitou s názvom ,,2. deň s lesníkom“. Projekt ,,Lesu zdar!“ – lesná pedagogika pre stredné školy finančne podporilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene a za aktívnej spolupráce podniku Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. Po „drevorubačských…

Dvadsať rokov od ničivej vetrovej kalamity

V novembri tohto roku uplynie 20 rokov od ničivej vetrovej kalamity, ktorá sa silou orkánu prehnala územím Slovenska. Svojimi devastačnými účinkami zanechala obrovské škody na lesných porastoch, najmä v tatranskej oblasti. Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá pri tejto príležitosti pripravuje počas celého roku sériu podujatí a programov pre odbornú a najmä širokú verejnosť. Ich hlavným poslaním je ukázať, ako sa lesníci vysporiadali s následkami kalamity…

Projekty prírode blízkeho obhospodarovania lesa prepájajú lesníkov s ochranármi

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia finančne podporuje v územiach NATURA 2000 obhospodarovateľov hospodáriacich prírode blízkym spôsobom (PBOL). V priebehu 4 rokov preplatila ŠOP SR 69 vlastníkom či užívateľom dotknutých lesných pozemkov zvýšené náklady na tento spôsob obhospodarovania sumou viac ako 12 mil. €.   V dňoch 25. – 27. októbra prebiehala záverečná konferencia…

Podujatie „S lesníkom do lesa“

Dňa 15.8.2023 pri realizácii 8. ročníka podujatia s ,,Lesníkom do lesa“ pokračovala spolupráca Národného lesníckeho centra vo Zvolene a Lesov Mesta Spišská Belá, s.r.o. za veľmi krásneho počasia v lokalite Fľak. Po vydarených akciách pre materskú školu a základné školy zo Spišskej Belej, prišiel rad aj na 45 seniorov. Po úvodnom privítaní seniorov zo Spišskej Belej a z Podolínca si lesní pedagógovia pripravili aktivity lesnej…