Deň učenia s lesníkom

V mesiaci máj 2022 zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o., v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene v okolí Náučného lesníckeho chodníka  a lesnej škôlky Fľak, zážitkový program S lesníkom do lesa pre 80 detí z Materskej školy zo Spišskej Belej, štyridsiatich žiakov druhého ročníka zo Základnej školy J. M. Petzvala a pre asi štyridsiatich seniorov.…

Dobrovoľníci ku Dňu Zeme zbierali odpad

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., organizovala v sobotu 23. apríla 2022, pri príležitosti Dňa Zeme dobrovoľnícke podujatie zberu odpadkov. Zoskupenie približne 65 dobrovoľníkov, ktorým záleží na životnom prostredí, sa podľa usmernenia usporiadateľa rozptýlilo v okolí ciest na okrajoch lesa. K zamestnancom spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., poľovníkom s ich rodinnými príslušníkmi a ďalším občanom…

Budúci les dobrovoľníkov

Pre obnovu lesa zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., v dňoch od 4. mája do 18. mája 2022 v poradí 8. ročník dobrovoľníckej akcie Zasaď si svoj strom. Do uvedenej činnosti sa aktívne zapojilo 176 účastníkov, z toho až 145 detí. V priebehu dvoch týždňov sa v lokalitách Čiernej doliny, pri Lendaku a na ploche bývalej lesnej…

Zasaď si svoj strom — 7.5.2022

Zraz účastníkov o 7.00 hodine na Šarpanci Potrebné si doniesť so sebou rukavice, vedro a malý krompáčik (pre jednu dvojicu) Ak samostatne aspoň rukavice.

Mestské lesy v spoločnom projekte so Štátnou ochranou prírody SR

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., sa ešte v marci 2020 zapojila do výzvy č. 49 vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 financovaného Európskou úniou z Kohézneho fondu. Poskytovateľom tejto štátnej pomoci v oblasti ochrany biodiverzity je Štátna ochrana prírody SR so sídlom v Banskej Bystrici a poskytnutá pomoc bude vo forme náhrady zvýšených nákladov súvisiacich…

Seniori boli v lese spolu s lesníkmi

V závere leta v mesiaci august 2021 zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o., v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene v okolí Náučného lesníckeho chodníka Fľak, zážitkový program pre seniorov S lesníkom do lesa. Tento program bol súčasťou sprievodných akcií 15. ročníka celoslovenského podujatia Lesnícke dni 2021 pri príležitosti 150. rokov samostatného lesníctva na Slovensku.…

Bobor v mestských lesoch

Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.  v spolupráci s Kežmarskou televíziou spravili krátky dokumentárny film s názvom „Mestské lesy Spišskej Belej 3 – bobor európsky“, ktorý zachytáva časti mestských lesov s výskytom tohto chráneného živočícha. Bobor európsky sa na území mestských lesov do roku 2010 niekoľko desaťročí nevyskytoval a jeho prvý výskyt bol zaznamenaný pri Tatranskej Kotline pod lesnou cestou asi 300 m smerom od kaplnky…

Cesty k zdravým lesom

Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020 PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS Názov projektu: CESTY K ZDRAVÝM LESOM: ODOLNÉ, PRISPÔSOBIVÉ, ROZMANITÉ A UDRŽATEĽNÉ LESY V CEZHRANIČNOM REGIÓNE UKRAJINY A SLOVENSKA (HUSKROUA/1701/LIP/009) Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie stability a adaptability karpatských lesných ekosystémov na dopady klimatických zmien v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne. Slovenskí partneri projektu: Lesy mesta Kežmarok, s. r. o. ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU…

Dobrovoľníci čistili mestské lesy

Zoskupenie približne 60-tich dobrovoľníkov sa v sobotu 1. mája 2021 stretlo so zámerom zrealizovať zber odpadkov na okraji mestských lesov. Poľovníci s rodinnými príslušníkmi a zamestnanci spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., sa rozptýlili v okolí cyklotrás, pri Fľakovskej ceste, v okolí starej Kotlinskej cesty, ako aj pri Šarpanci či v okolí Cesty Slobody v smere na Tatranské…