Zmluvy

pre LESY MESTA SPIŠSKÁ BELÁ S.R.O.
Číslo zmluvy Názov Zmluvy Predmet Zmluvy IČO Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Prílohy
14/2022Zmluva o dieloPestovateľské práce v rámci projektu "Cesty k zdravím lesom"4307020528 februára, 202231 októbra, 2022Zmluva o dielo - Dragašeková
168/NLC/2020Zmluva o poskytovaní služieb NLCPoskytovanie služieb4200131524 júna, 20201 januára, 2023Zmluva o poskytovaní služieb NLC
6/P-21Zmluva o dieloPestovateľské práce v rámci projektu "Cesty k zdravým lesom"1428029920 apríla, 202131 augusta, 2022Zmluva na pestovné práce č. 6
6/P-21Zmluva o dieloPestovateľské práce v rámci projektu "Cesty k zdravým lesom"1428029920 apríla, 202131 augusta, 2022Zmluva na pestovné práce č. 5
25/2020Mandátna zmluvaStavebný dozor3650147621 septembra, 202031 decembra, 2021Mandátna zmluva INPRO POPRAD s.r.o.
2/2020Zmluva o dieloStavebné práce v rámci projektu "Cesty k zdravým lesom"316514026 augusta, 202030 novembra, 2020Zmluva o dielo_colas
3/2020Zmluva o dieloStavebné práce v rámci projektu "Cesty k zdravým lesom"361683357 augusta, 202030 novembra, 2020Zmluva o dielo_arprog
4/2020Zmluva o dieloStavebné práce v rámci projektu "Cesty k zdravým lesom"452544017 augusta, 202030 novembra, 2021Zmluva o dielo_prestako
6/P-20Zmluva o dieloPestovateľská činnosť413516317 januára, 202015 decembra, 2020
5/P-20Zmluva o dieloPestovateľská činnosť142802997 januára, 202015 decembra, 2020
4/P-20Zmluva o dieloPestovateľská činnosť354152587 januára, 202015 decembra, 2020
3/P-20Zmluva o dieloPestovateľská činnosť338831227 januára, 202015 decembra, 2020
5/2019Kúpno-predajná zmluvaNákup drevnej hmoty511379509 januára, 201916 decembra, 2019
4/2019Kúpno-predajná zmluvaNákup drevnej hmoty172022569 januára, 201916 decembra, 2019
3/2019Kúpno-predajná zmluvaNákup drevnej hmoty447821799 januára, 201916 decembra, 2019
2/2019Kúpno-predajná zmluvaNákup drevnej hmoty364901819 januára, 201916 decembra, 2019
1/2019Kúpno-predajná zmluvaNákup drevnej hmoty346866639 januára, 201916 decembra, 2019
7/P-19Zmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach3064556510 januára, 201916 decembra, 2019
6/P-19Zmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach463826401 marca, 201916 decembra, 2019
5/P-19Zmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach1428029910 januára, 201916 decembra, 2019
4/P-19Zmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach3541525810 januára, 201916 decembra, 2019
3/P-19Zmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach3388312210 januára, 201916 decembra, 2019
2/P-19Zmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach4307020510 januára, 201916 decembra, 2019
1/P-19Zmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach4134794310 januára, 201916 decembra, 2019
6/2019-TZmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach406000177 januára, 201916 decembra, 2019
5-2019-TZmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach172022817 januára, 201916 decembra, 2019
4/2019-TZmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach352191317 januára, 201916 decembra, 2019
3/2019-TZmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach468799437 januára, 201916 decembra, 2019
1/2019-TZmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach372402517 januára, 201916 decembra, 2019
2/2019-TZmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach3724023424 mája, 201931 mája, 2019
3/2018-TZmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach4687994310 januára, 201820 decembra, 2018
5/P-18Zmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach1428029910 januára, 201820 decembra, 2018
1/P-18Zmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach4134794310 januára, 201820 decembra, 2018
2/P-18Zmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach4307020510 januára, 201820 decembra, 2018
4/P-18Zmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach3541525810 januára, 201820 decembra, 2018
5/2018-TZmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach4833104010 januára, 201820 decembra, 2018
1/2018-TZmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach3064556510 januára, 201820 decembra, 2018
2/2018-TZmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach3463010410 januára, 201820 decembra, 2018
4/2018-TZmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach3521913110 januára, 201820 decembra, 2018
6/2018-TZmluva o dieloVykonávanie prác v lesníckych činnostiach3125367910 januára, 201820 decembra, 2018
Menu