Posledný októbrový týždeň sa na mestských lesoch mesta Spišská Belá prehnala víchrica, ktorá poškodila zvyšné lesné porasty. Najviac stromov vietor vyvrátil a polámal v Ždiari – v lokalite Pomfy smerom k penziónu Tatra – odhadom asi 2000 m3 drevnej hmoty a v lokalite Babia dolina smerom do Kurej doliny – odhadom 500 m3 drevnej hmoty. Lesné porasty boli vetrom poškodené plošne, ale na viacerých miestach sú aj jednotlivo vyvrátené a polámané individuálne stromy. Hlavnou úlohou pracovníkov mestských lesov bude túto kalamitu spracovať včas, podľa zákonnej lehoty do 6 mesiacov a hlavne spracovať kalamitu v smrekových porastoch do začiatku jarného vyrojenia podkôrneho hmyzu – lykožrúta, aby sa zabránilo poškodeniu ostávajúcich lesných porastov, informoval Ing. František Pisarčík, riaditeľ spol. Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.