Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.  v spolupráci s Kežmarskou televíziou spravili krátky dokumentárny film s názvom „Mestské lesy Spišskej Belej 3 – bobor európsky“, ktorý zachytáva časti mestských lesov s výskytom tohto chráneného živočícha. Bobor európsky sa na území mestských lesov do roku 2010 niekoľko desaťročí nevyskytoval a jeho prvý výskyt bol zaznamenaný pri Tatranskej Kotline pod lesnou cestou asi 300 m smerom od kaplnky Sv. Huberta. Dnes je týchto lokalít viac ako 10 a je to spôsobené hlavne dostupnou potravou pre bobra, čo je drevo rôznych drevín, ďalej že nemá prirodzeného nepriateľa a má vhodné stanovištné podmienky pre život. Film zobrazuje lesné porasty mestských lesov po činnosti bobrov, ktoré si bežný občan ani nevšimne ak nepozná lokalitu a zároveň si môže vytvoriť predstavu o nepriaznivých účinkoch pri jeho zvýšenom stave početnosti.