Pre obnovu lesa zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., v dňoch od 4. mája do 18. mája 2022 v poradí 8. ročník dobrovoľníckej akcie Zasaď si svoj strom. Do uvedenej činnosti sa aktívne zapojilo 176 účastníkov, z toho až 145 detí. V priebehu dvoch týždňov sa v lokalitách Čiernej doliny, pri Lendaku a na ploche bývalej lesnej škôlky Rauš, vysadilo celkovo 4 058 stromčekov v druhovom zložení jedľa, smrek, smrekovec, limba, kosodrevina a buk. Veľké poďakovanie patrí dobrovoľným účastníkom 8. ročníka tejto zmysluplnej akcie, ako aj zapojeným žiakom. Výsadbu sadeníc v mestských lesoch realizovali žiaci z oboch našich základných škôl, žiaci zo Špeciálnej základnej školy, zo Spojenej školy v Lendaku a tiež deti zo Sánkarského klubu v Lendaku. Päť detí zo 4. A triedy Základnej školy M. R. Štefánika boli navyše za aktivity v lese v priebehu minulého kalendárneho roka ocenené tričkom.

Počas uplynulých ročníkov podujatia Zasaď si svoj strom bolo spolu v mestských lesoch vysadených už 11 500 stromčekov. Ďakujeme!

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., tento rok vysadila 277 700 stromčekov v druhovom zložení buk (129 850 ks), jedľa (69 600 ks), smrek (50 100 ks), smrekovec (13 750 ks), borovica (5 000 ks), jelša (4 000 ks), javor (2 500 ks), brest (2 000 ks), limba (700 ks) a kosodrevina (200 ks). Okrem nových kalamitných plôch sa zalesnili aj staršie plochy, kde vysadené stromčeky z rôznych príčin odumreli. Sadenice sa vysádzali tiež na plochách tzv. podsadby a smrekom sa zalesnili bývalé trvalé trávnaté porasty – lúky.