V mesiaci máj 2022 zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o., v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene v okolí Náučného lesníckeho chodníka  a lesnej škôlky Fľak, zážitkový program S lesníkom do lesa pre 80 detí z Materskej školy zo Spišskej Belej, štyridsiatich žiakov druhého ročníka zo Základnej školy J. M. Petzvala a pre asi štyridsiatich seniorov. Tento program bol súčasťou sprievodných akcií 16. ročníka celoslovenského podujatia Lesnícke dni 2022, ktorého hlavným motívom bolo motto: ,,Lesy – mosty pre spoluprácu“.

Keďže seniori majú pozitívny výchovný dosah na svoje vnúčatá, tento rok bol program upravený tak, že sa v jeden deň na jednom mieste stretli súčasne deti z materskej školy aj seniori. V ďalšej fáze sa v týždennom odstupe s lesníkmi stretli deti z materskej školy spolu so žiakmi základnej školy. Lesníci teda pripravili tento ročník zážitkovo-vzdelávacích aktivít s prepojením na jednotlivé generácie. Najmladšie deti si pre seniorov na záver pripravili prekvapenie v podobe krátkeho programu a milé darčeky, ktoré im aj osobne darovali. Zúčastnené deti a seniori boli rozdelení do štyroch skupín a pod vedením lesných pedagógov boli zapojení do programu „Nie je palica ako palica“ a do výroby obrázkov z lesa zameraných na tvorivú a technickú prácu. Deti i seniori odrezané krúžky z dreva vnímali hmatom, obrúsili si ich a nakreslili na nich mandalu – obrázok z lesa. Vytvorené umelecké diela budú účastníkom programu slúžiť ako drevený obrázok, alebo ako podložka pod šálku. Druhá skupina detí  zatiaľ sledovala dôležitú prácu koňa v lese, starostlivosť lesníka oň a skúsili si na toto 900-kilové zviera vysadnúť. Deti sa učili poznávať aj pobytové znaky niektorých druhov lesnej zveri v lese. Celý program počas oboch dní bol zameraný na všetky zmysly človeka.

Výbornú náladu na stretnutiach umocnilo krásne počasie aj občerstvenie, ktoré zabezpečili zamestnanci spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o. Na záver celého podujatia bola pri príležitosti päťročnej spolupráce mestských lesníkov s lesnými pedagogičkami z Národného lesníckeho centra vo Zvolene vyjadrené srdečné poďakovanie, ako aj želanie, aby táto kvalitná spolupráca naďalej pokračovala.

Ing. František Pisarčík, Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o.