Dobrovoľní hasiči zasahovali pri požiari v Lesoch mesta Spišská Belá

  1. Domovská stránka
  2. Aktuality
  3. Dobrovoľní hasiči zasahovali pri požiari v Lesoch mesta Spišská Belá

Až 3,5 hektára územia mestských lesov poškodilo spolu osem požiarov, ktoré vznikli v blízkosti rómskej osady obce Rakúsy. Všetky požiare sa udiali v priebehu krátkej doby v mesiaci apríl. “Požiarmi boli zničené 15 až 20 – ročné lesné porasty s priamou škodou za 10 500 €. V tejto sume sú vyčíslené náklady na vyčistenie po kalamite, zalesňovanie, nákup sadeníc, samotná práca a starostlivosť o mladé lesné porasty. Okrem priamej škody netreba zabudnúť ani na environmentálnu. Porasty sa nachádzajú v treťom a druhom stupni ochrany a sú súčasťou Tatranského národného parku. Mestské lesy budú mať opäť teraz povinnosť tieto plochy vyčistiť a dostať ich do pôvodného stavu, na ktoré bude potrebné minimálne 14 000 €. Tieto náklady budú hradené z vlastných zdrojov mestských lesov, nakoľko nie je možnosť tieto porasty poistiť proti lesným požiarom a zvlášť pri osadách,” hodnotí vzniknutú škodu František Pisarčík, vedúci lesnej správy Lesov mesta Spišská Belá.

Pri požiari, ktorý vznikol 9. apríla zasahovali okrem profesionálnych hasičov HaZZ v Kežmarku aj dobrovoľní hasiči zo Spišskej Belej.

V súčasnosti prebiehajú dialógy medzi primátorom Spišskej Belej Štefanom Bieľakom, starostom Rakús Bystríkom Václavom a vedúcim lesnej správy Františkom Pisarčíkom. Tie majú viesť k efektívnym opatreniam, ktoré budú slúžiť ako prevencia kriminality v Lesoch mesta Spišská Belá.

Predseda DHZ Spišská Belá Maroš Vaverčák ďakuje všetkým členom zboru, ktorí zasahovali pri tomto požiari mladého lesného porastu nad osadou Rakúsy. Menovite Jozefovi Lorenčikovi, Štefanovi Želonkovi, Kamilovi Svitanovi, Andrejovi Kováčikovi, Metodovi Kováčikovi a Matúšovi Dlubačovi.