Zoskupenie približne 60-tich dobrovoľníkov sa v sobotu 1. mája 2021 stretlo so zámerom zrealizovať zber odpadkov na okraji mestských lesov. Poľovníci s rodinnými príslušníkmi a zamestnanci spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., sa rozptýlili v okolí cyklotrás, pri Fľakovskej ceste, v okolí starej Kotlinskej cesty, ako aj pri Šarpanci či v okolí Cesty Slobody v smere na Tatranské Matliare, ale tiež na okrajoch lesa v smere z Tatranskej Kotliny na Ždiar aj na Lendak. Dobrovoľníkom sa podarilo zozbierať spolu až 3 tony odpadu. Okrem veľkého počtu plastových, sklených a kovových nádob z nápojov, sa medzi zozbieraným odpadom našiel napríklad aj starý detský kočík, autobatéria a paplóny.

Mesto Spišská Belá ďakuje ľuďom ochotným stráviť svoje osobné voľno takto inšpiratívne.