Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., organizovala v sobotu 23. apríla 2022, pri príležitosti Dňa Zeme dobrovoľnícke podujatie zberu odpadkov. Zoskupenie približne 65 dobrovoľníkov, ktorým záleží na životnom prostredí, sa podľa usmernenia usporiadateľa rozptýlilo v okolí ciest na okrajoch lesa. K zamestnancom spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., poľovníkom s ich rodinnými príslušníkmi a ďalším občanom zo Spišskej Belej, sa do akcie jarné čistenie lesa, pripojili aj občania Tatranskej Kotliny. Od odpadkov sa čistili úseky v okolí Šarpanca, Belianskej cyklotrasy v smere do Tatranskej Kotliny, v okolí Cesty Slobody, pri Fľakovskej ceste, pri lesnej ceste Ivánka, pri Gedzerskej ceste, ale tiež okraje lesa v smere z Tatranskej Kotliny na Ždiar aj na Lendak.

Použitých bolo spolu až 125 kusov vriec. Počas piatich aktívne strávených hodín sa podarilo z prírody zozbierať 1,5 tony odpadu. Pozitívne je, že odpadu bolo menej ako v minulom roku. Napriek tomu je zarážajúce, koľko rôzneho odpadu stále ešte končí na nesprávnom mieste a len vďaka dobrovoľnícky akciám sa potom umiestňuje na riadené skládky odpadu.

Mesto Spišská Belá, ako vlastník mestských lesov, ďakuje ľuďom ochotným stráviť svoje osobné voľno nezištnou činnosťou v prospech dobrej veci.