Dobrovoľníci vysadili nad Kardolínou 650 stromčekov

Lesy mesta Spišská Belá vyhlásili pre obyvateľov Spišskej Belej dobrovoľnú akciu pod názvom Posaď si svoj strom, ktorej cieľom bolo pomôcť s výsadbou stromčekov v lokalitách, ktoré boli poznačené následkami víchrice alebo napadnuté lykožrútom. Tieto vyhladené plochy potrebujú byť nutne opätovne zalesnené.

V sobotu 30. apríla sa v ranných hodinách stretlo pri budove Mestských lesov na Šarpanci 21 dobrovoľníkov vybavených vlastným náradím, obrovským entuziazmom a odhodlaním pomôcť našim belianskym lesom. Po tomto zraze sa dobrovoľníci presunuli ku mestskej chate Kardolína (za Tatranskou Kotlinou), ktorej bezprostredné okolie je tiež poznačené silným vetrom a lykožrútom. Po názornej odbornej ukážke ako správne vysádzať mladé stromčeky, v tomto prípade buk, sa už skupinka dobrovoľníkov pustila do práce. Päť hodín práce v strmom teréne prinieslo na konci slušnú bilanciu v počte 650 vysadených kusov. Pomôcť prišla síce len malá hŕstka nadšencov, avšak vzorka bola pestrá. Okrem „mladých“ jednotlivcov prišli aj rodinky s deťmi, ako aj primátor Spišskej Belej. Počas ich práce im bol zabezpečený pitný režim a po ukončení brigády si veselá partia dobrovoľníkov pochutnala na kotlíkovom guláši, ktorý pre nich pripravili zamestnanci mestských lesov.

Plánovaná norma vysadených stromov na rok 2016 je 400 000 kusov, z toho zamestnanci mestských lesov vysadili už 250 000 kusov. Čo sa týka drevinového zloženia bude vysadených 200 tis. bukov, 50 tis. jedlí, 50 tis. borovíc, 50 tis. smrekov a 50 tis. smrekovcov opadavých.

S akciou bol nadmieru spokojný aj odborný lesný hospodár Ing. František Pisarčík: „Projekt Posaď si svoj strom vymysleli Lesy mesta. Myšlienkou je naučiť najmä mladých ako sa správne vysádzajú stromy a v neposlednom rade aj to, aby keď pôjdu o niekoľko rokov okolo, si mohli s hrdosťou povedať, že tu rastie to, čo som pomohol vysadiť. Som rád, že brigádnikom prialo aj počasie a že aj atmosféra počas celej akcie bola naozaj skvelá. Pevne verím, že sa z tejto akcie stane tradícia pre obyvateľov mesta Spišská Belá a 2. ročník bude ešte lepší.“ Na záver ešte dodal, že osveta v tejto problematike je naozaj dôležitá najmä medzi mladými a aj preto sa zástupcovia Lesov mesta Spišská Belá v spolupráci s TANAP-om zúčastnili v apríli celoslovenskej akcie v konaní prednášok o práci lesníka pre žiakov základných škôl.