Dobrovoľníci vysadili v lokalite Čierny potok vyše 700 stromčekov

  1. Domovská stránka
  2. Aktuality
  3. Dobrovoľníci vysadili v lokalite Čierny potok vyše 700 stromčekov

Dobrovoľníci vysadili v lokalite Čierny potok vyše 700 stromčekov

Lesy mesta Spišská Belá usporiadali pre obyvateľov Spišskej Belej už po tretí krát dobrovoľnícku akciu s názvom Zasaď si svoj strom. Aj tento rok prišli dobrovoľníci pomôcť s výsadbou stromčekov v lokalitách, ktoré boli poznačené následkami víchrice alebo napadnuté lykožrútom. Tieto vyhladené plochy potrebujú byť nutne opätovne zalesnené.

Pomôcť prišli aj žiaci oboch základných škôl
Vo štvrtok ráno 10. mája sa stretla veľká skupina 81 dobrovoľníkov tvorená zamestnancami mestského úradu v Spišskej Belej a žiakmi i pedagógmi zo ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika, aby pomohli Belianskym Tatrám aj vlastnými rukami. V lokalite Čierny potok pri Kardolíne sa tentokrát vysádzali buk a smrek. Po názornej odbornej ukážke lesných pedagógov ako správne vysádzať mladé stromčeky, sa už skupinka dobrovoľníkov pustila do práce. Všetky vysadené stromky pochádzali z vlastnej škôlky mestských lesov. Toto pracovné doobedie prinieslo potešujúci rezultát 725 vysadených stromkov. 

Vedúci lesnej správy Ing. František Pisarčík je s akciou spokojný aj po tretí krát: “Tento rok sme sa rozhodli do akcie Zasaď si svoj strom pozvať aj obe základné školy v meste a aj takýmto spôsobom názorne ukázať žiakom, ako sa správne vysádzajú stromy a zároveň vzbudiť záujem o našu okolitú prírodu. Zároveň by som sa rád krátko vrátil k predchádzajúcemu ročníku akcie. V lokalite Kohútová na kopci Pálenica sme vykonali obhliadku vysadených stromčekov a zistili sme až viac ako 90%-nú ujatosť. Môžeme teda s radosťou konštatovať, že táto dobrovoľnícka akcia má naozaj badateľný úspech.”

Po ukončení brigády si dobrovoľníci pochutnali na kotlíkovom guláši, ktorý pre nich pripravili zamestnanci mestských lesov.

Lesy mesta vysadili v tomto roku viac ako 185 000 stromov 

So zalesňovaním mestských lesov začali zamestnanci Lesov mesta v apríli a momentálne je už ukončené. Spolu sa vysadilo viac ako 185 000 stromov rôzneho druhu. Čo sa týka drevinového zloženia najviac bolo vysadených bukov (viac ako polovica), ďalej sa vysádzala jedľa, borovica, smrek, smrekovec a v menšom počte aj jelša a lipa. Mestské lesy však tohto roku nečakali len pozitívne správy. Veľké škody v belianskych lesoch spôsobili aj nedávne požiare, o ktorých sme vás informovali. Počas nich bolo poškodených až 3,5 hektárov územia mestských lesov a náprava si bude vyžadovať investíciu 14 000 EUR. Podľa slov Ing. Pisarčíka sa so zalesňovaním týchto plôch môže začať už budúci rok, avšak najprv je nutné tieto plochy vyčistiť, vyrezať a následne pripraviť na zalesňovanie.