Dobrovoľníci vysadili za dva dni rekordný počet stromčekov

  1. Domovská stránka
  2. Aktuality
  3. Dobrovoľníci vysadili za dva dni rekordný počet stromčekov

Začiatok mája je v našom meste už tradične spojený s výsadbou stromčekov dobrovoľníkmi v mestských lesoch. Tomuto podujatiu tento rok predchádzal zážitkový program S lesníkom do lesa, ktorý pripravili Lesy Mesta Spišská Belá, s. r. o. Edukatívne stretnutie detí z prvého stupňa našich základných škôl s lesnými pedagógmi z Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa uskutočnilo 9. mája 2019 v lesnej škôlke Fľak. Aktivity lesnej pedagogiky preverili vedomosti žiakov o živej a neživej prírode, tvorili lesnú mandalku zo semienok lesných drevín, v lesnej škôlke si vysiali semienko smrekovca a naučili sa rozpoznať naše ihličnaté dreviny.

Najväčším zážitkom boli praktické ukážky prác v lese. Zaujala ukážka práce koňa v lese pri približovaní dreva a deti si navyše samé dobrovoľne vyskúšali, o akú náročnú prácu ide – v skupinkách ťahali kratšie kmene. Na záver aktivít Dominik Matava zo Spišskej Belej predstavil prácu zberača šišiek v korunách stromov. Deti sledovali ukážku lezenia na statnú jedľu. Účastníci podujatia dostali odmenu a pochvalu za vedomosti.

Pre obnovu lesa zorganizovali Lesy Mesta Spišská Belá, s. r. o., v dňoch 10. a 11. mája 2019 v poradí už 4. ročník dobrovoľníckej akcie Zasaď si svoj strom. V prvý deň sa na podujatí zúčastnili 83 žiaci z druhého stupňa oboch našich základných škôl a 5 pedagógovia. V tento deň sa podarilo vysadiť až 1 500 stromčekov. Na druhý deň prišlo 19 dobrovoľníkov zo Spišskej Belej, Kežmarku i Popradu. Napriek nižšiemu počtu účastníkov sa v tento deň podarilo vysadiť až 1 200 stromčekov. Výsadba sadeníc z lesnej škôlky mestských lesov prebiehala v lokalite Čierny potok. Konateľ spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá, s. r. o., František Pisarčík prítomných oboznámil s tým, že monokultúrne smrekové lesy vysadené v tejto lokalite boli na veľkých plochách poškodené. V súčasnosti je výsadba orientovaná na tvorbu zmiešaného porastu. Dobrovoľníci sadili sadenice v druhovom zložení: buk a jedľa.

Veríme, že veľká časť z vysadených 2 700 stromčekov prežije a vytvorí kompaktný, odolný les, ktorého vývoj môžeme sledovať napríklad z nového cyklistického chodníka medzi Tatranskou Kotlinou a Ždiarom.

Menu