Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. ponúkajú na predaj palivové drevo

  1. Domovská stránka
  2. Aktuality
  3. Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. ponúkajú na predaj palivové drevo

OZNAM

„Mestské lesy už nebudú prijímať objednávky na palivové drevo pre rok 2022 až do odvolania, z dôvodu zníženia ťažby dreva, ktoré je spôsobené časovým obmedzením jej vykonávania v mesiacoch marec až august a to z titulu vtáčieho územia“.
Ďakujeme za pochopenie.

  • Palivové drevo na odvozných miestach (lesné sklady)

Na základe objednávky a aktuálnej ťažby dreva je v požadovanej kvalite dostupné pre odvoz nákladným vozidlom, alebo traktorom, ktorý si odberateľ do 10 prm zabezpečuje odvoz samostatne a odvoz v množstvách 10, 15 alebo 20 prm si odberateľ môže zabezpečiť samostatne alebo po dohode s mestskými lesmi. Odvoz nie je v cene paliva. Palivové drevo je predávané v dĺžkach 2m alebo 4m, neštiepané.

Palivové drevo je prednostne určené pre občanov mesta Spišská Belá!

 

  • Palivové drevo na Šarpanci – štiepané

Na základe objednávky ponúkame štiepané palivové drevo. Dĺžka polien: 25 cm, 33 cm, 50 cm

Základná cena štiepaného palivového dreva – surové, suché pri odbere na Šarpanci vlastným odvozom:

Ihličnaté 44,00 €/1,00 prm (priestorový meter) s DPH

Listnaté  50,00 €/1,00 prm  (priestorový meter) s DPH

Mestské lesy po dohode s odberateľom môžu zabezpečiť odvoz do Spišskej Belej a to v množstve 1,50 prm jedným vozíkom aj viac krát za sumu:

Ihličnaté   80,00 €/1,50 prm s DPH (1 vozík)

Listnaté  100,00 €/1,50 prm s DPH (1 vozík)

prm:   1x1x1 meter poukladaného dreva, vrátane vzniknutých špár

Váha: cca 450-550 kg/prm suché, 650-750 kg/prm surové

Prevod jednotiek:

Ihličnaté:   1m3=1,56 prm          1 prm=0,64 m3

Listnaté:    1m3=1,85 prm          1 prm=0,54 m3

Cenník palivového dreva platný od 2.7.2018

Záujemcovia sa môžu nahlásiť e-mailom: pisarcik@spisskabela.sk alebo na tel. čísle: 0940 426 943 a štiepané drevo na tel. čísle: 0940 426 944

Prílohy

File Veľkosť súboru Počet stiahnutí
pdf Cenník palivo 149 KB 266