Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. ponúkajú na predaj palivové drevo

  1. Domovská stránka
  2. Aktuality
  3. Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. ponúkajú na predaj palivové drevo
  • Palivové drevo na odvozných miestach (lesné sklady)

Na základe objednávky a aktuálnej ťažby dreva je v požadovanej kvalite dostupné pre odvoz nákladným vozidlom, alebo traktorom, ktorý si odberateľ do 10 prm zabezpečuje odvoz samostatne a odvoz v množstvách 10, 15 alebo 20 prm si odberateľ môže zabezpečiť samostatne alebo po dohode s mestskými lesmi. Odvoz nie je v cene paliva. Palivové drevo je predávané v dĺžkach 2m alebo 4m, neštiepané. 

  • Palivové drevo na Šarpanci – štiepané

Na základe objednávky ponúkame štiepané palivové drevo. Dĺžka polien: 25 cm, 33 cm, 50 cm

Základná cena štiepaného palivového dreva – surové, suché pri odbere na Šarpanci vlastným odvozom:

Ihličnaté 44,00 €/1,00 prm (priestorový meter) s DPH

Listnaté  50,00 €/1,00 prm  (priestorový meter) s DPH

Mestské lesy po dohode s odberateľom môžu zabezpečiť odvoz do Spišskej Belej a to v množstve 1,50 prm jedným vozíkom aj viac krát za sumu:

Ihličnaté   80,00 €/1,50 prm s DPH (1 vozík)

Listnaté  100,00 €/1,50 prm s DPH (1 vozík)

prm:   1x1x1 meter poukladaného dreva, vrátane vzniknutých špár

Váha: cca 450-550 kg/prm suché, 650-750 kg/prm surové

Prevod jednotiek:

Ihličnaté:   1m3=1,56 prm          1 prm=0,64 m3

Listnaté:    1m3=1,85 prm          1 prm=0,54 m3  

Cenník palivového dreva platný od 2.7.2018

Záujemcovia sa môžu nahlásiť e-mailom: pisarcik@spisskabela.sk alebo na tel. čísle: 0940426943.

Prílohy

File Veľkosť súboru Počet stiahnutí
pdf Cenník palivo 414 KB 319
Menu