Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. ponúkajú na predaj palivové drevo

OZNAM

„Mestské lesy už nebudú prijímať objednávky na palivové drevo pre rok 2022 až do odvolania, z dôvodu zníženia ťažby dreva, ktoré je spôsobené časovým obmedzením jej vykonávania v mesiacoch marec až august a to z titulu vtáčieho územia“.
Ďakujeme za pochopenie.

  • Palivové drevo na odvozných miestach (lesné sklady)

Na základe objednávky a aktuálnej ťažby dreva je v požadovanej kvalite dostupné pre odvoz nákladným vozidlom, alebo traktorom, ktorý si odberateľ do 10 prm zabezpečuje odvoz samostatne a odvoz v množstvách 10, 15 alebo 20 prm si odberateľ môže zabezpečiť samostatne alebo po dohode s mestskými lesmi. Odvoz nie je v cene paliva. Palivové drevo je predávané v dĺžkach 2m alebo 4m, neštiepané.

Palivové drevo je prednostne určené pre občanov mesta Spišská Belá!

 

  • Palivové drevo na Šarpanci – štiepané

Na základe objednávky ponúkame štiepané palivové drevo. Dĺžka polien: 25 cm, 33 cm, 50 cm

Základná cena štiepaného palivového dreva – surové, suché pri odbere na Šarpanci vlastným odvozom:

Ihličnaté 44,00 €/1,00 prm (priestorový meter) s DPH

Listnaté  50,00 €/1,00 prm  (priestorový meter) s DPH

Mestské lesy po dohode s odberateľom môžu zabezpečiť odvoz do Spišskej Belej a to v množstve 1,50 prm jedným vozíkom aj viac krát za sumu:

Ihličnaté   80,00 €/1,50 prm s DPH (1 vozík)

Listnaté  100,00 €/1,50 prm s DPH (1 vozík)

prm:   1x1x1 meter poukladaného dreva, vrátane vzniknutých špár

Váha: cca 450-550 kg/prm suché, 650-750 kg/prm surové

Prevod jednotiek:

Ihličnaté:   1m3=1,56 prm          1 prm=0,64 m3

Listnaté:    1m3=1,85 prm          1 prm=0,54 m3

Cenník palivového dreva platný od 2.7.2018

Záujemcovia sa môžu nahlásiť e-mailom: pisarcik@spisskabela.sk alebo na tel. čísle: 0940 426 943 a štiepané drevo na tel. čísle: 0940 426 944

Prílohy

File Veľkosť súboru Počet stiahnutí
pdf Cenník palivo 149 KB 493