V dňoch 4. – 5. októbra sa zamestnanci mestských lesov Spišská Belá zúčastnili 12. ročníka Letných športových hier pracovníkov obecných a mestských lesov konaných vo Svite a organizovaných spoločnosťou Mestské lesy Poprad v spolupráci so Združením obecných lesov Slovenskej republiky. Približne 70 pracovníkov obecných a mestských lesov z rôzneho kúta Slovenska súťažilo v rôznych disciplínach ako bol prekážkový beh, streľba zo vzduchovky, nohejbal a mariáš. Ani naši sa nestratili, veď prvé miesta Ing. Pisarčíka a Mgr. Zuberecovej vo svojich kategóriách v streľbe zo vzduchovky hovoria za všetko. Okrem týchto aktivít si účastníci vypočuli krátke informácie o mestských lesoch Poprad a na druhý deň si pozreli lesné škôlky u kolegov z cirkevných lesov PRO POPULO v Spišskej Teplici.