Mestské lesy sa zapojili do cezhraničného projektu s ukrajinským partnerom

  1. Domovská stránka
  2. Aktuality
  3. Mestské lesy sa zapojili do cezhraničného projektu s ukrajinským partnerom

Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. v spolupráci s Mestom Spišská Belá sa zapojili do projektu s názvom „Cesty pre zdravý les“ v rámci programu Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajinská cezhraničná spolupráca 2014-2020 (financovanie z fondov EÚ). Hlavným partnerom projektu sú Štátne lesy Ukrajiny, zo slovenskej strany sú okrem našich mestských lesov partnermi projektu aj Národné lesnícke centrum vo Zvolene, Štátne lesy TANAP-u a Lesy mesta Kežmarok. V rámci tohto projektu Mestské lesy Spišská Belá plánujú rekonštrukciu lesných ciest „Vojenská“, „Suchý potok“ a „Čierny potok“ v celkovej dĺžke 3,45 km s rozpočtovými nákladmi 552 000 EUR. Súčasťou projektu sú aj ozdravné opatrenia na obnovu kalamitného územia mestských lesov, a to formou zalesňovania na ploche 24 ha a starostlivosťou o mladé lesné porasty na ploche 52 ha v celkovej sume 78 000 EUR. Okrem týchto aktivít sa v projekte počíta aj s obnovou resp. rozšírením lesníckeho náučného chodníka Fľak, spoločnej publikácie o lesoch a s rôznymi aktivitami pre verejnosť, hlavne pre mládež. V prípade úspešnosti projektu sa jeho realizácia plánuje v rokoch 2019 – 2021, čiže po dobu troch rokov. Projekt by mal byť spolufinancovaný vo výške 95 % zo zdrojov EÚ a jednotliví partneri projektu prispejú 5 % z vlastného rozpočtu. Prípravu projektu za Lesy mesta Spišská Belá riadil Ing. František Pisarčík, vedúci lesnej správy. Samotné spracovanie projektu bolo veľmi náročné, nakoľko sa pripravoval v anglickom jazyku a v súčinnosti s viacerými partnermi.

Menu