Nová publikácia o spišskobelianskych mestských lesoch

  1. Domovská stránka
  2. Aktuality
  3. Nová publikácia o spišskobelianskych mestských lesoch

Nová publikácia o spišskobelianskych mestských lesoch

„Lesy mesta Spišská Belá – história a súčasnosť“ je názov novej publikácie o mestských lesoch, ktorá bola vydaná z iniciatívy vedúceho lesnej správy a odborného lesného hospodára Ing. Františka Pisarčíka, ktorý je jej zostavovateľom. Ďalšími spoluautormi knihy sú Ing. Ján Dudas, MUDr. Andrej Novák, RNDr. Stanislav Pavlarčík a Mgr. Ing. Blažena Sedláková. Kniha má 128 strán (vrátane farebných fotografií). Kniha obsahuje informácie o histórii mestských lesov, o geologických pomeroch tohto územia, o ťažobnej činnosti i obnove lesných porastov a ich ochrane. Časť knihy je venovaná aktuálnym problémom v hospodárení mestských lesov – vetrovej a lykožrútovej kalamite, či návrhu budúcej zonácie TANAP-u na území mestských lesov. A to všetko je doplnené zaujímavými grafmi, či farebnými fotografiami. Samotná kniha v elektronickej forme je zverejnená v prílohe …..

Táto publikácia bola vydaná vďaka podpore najmä mestskej spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá a Mesta Spišská Belá. Knihu vydalo Vydavateľstvo JADRO Kežmarok v náklade 350 ks. Túto publikáciu je možné si zakúpiť za 8 EUR v mestskom infocentre (RTIC – Petzvalova 17).

Prílohy

File Veľkosť súboru Počet stiahnutí
pdf LESY_web 7 MB 232
Menu