Slnečné lúče, nachystaní lesníci a viac ako sedemdesiat žiakov Základnej školy Štefánikova zo Spišskej Belej sa v piatok 5. mája 2017 stretli na Lesnej škôlke Fľak. Úvodným pozdravom „Lesu zdar“ spoločne otvorili prvý ročník akcie – S lesníkom do lesa. Potom sa už netrpezlivé deti rozbehli na jednotlivé stanovištia, ktoré pre nich pripravili lesní pedagógovia. Pohyb, dramatizácia, chvíľka sústredenia, to boli pestré formy aktivít lesnej pedagogiky, cez ktoré sa deti dozvedeli ako rastie les, aké listy má buk, čo je to echolokácia alebo koľko rokov rastie strom.
„Z pohľadu koordinátora lesnej pedagogiky na Slovensku nás tešia dva momenty. Prvým je kolegialita a ochota pomôcť. NLC v septembri minulého roku organizovalo akreditovaný kurz Lesný sprievodca, kde sa stretli lesníci z viacerých organizácií. Práve tu sa zrodila myšlienka vzájomnej výpomoci. Ing. František Pisarčík zo spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá s.r.o, si na spoluprácu pozval ďalších dvoch účastníkov spomínaného kurzu – Ing. Ľubicu Biroščíkovú z Mestských lesov Sabinov, s.r.o. a Ing. Ľubomíra Babiča zo š.p. Vojenské lesy a majetky SR, OZ Kežmarok. Druhým je forma a priebeh akcie zameraný na lesnícke činnosti, kde zážitkové aktivity lesnej pedagogiky vhodne podčiarkli názorné ukážky činností priamo v lesnom prostredí. Tento model by mohol byť do budúcna vhodným príkladom aktívnej práce s verejnosťou pre lesnícke inštitúcie“, uviedla Ing. Veronika Jaloviarová z Národného lesníckeho centra.
A práve ukážky skutočných lesníckych činností ako sú spílenie stromu, približovanie koňom, nakladanie a následný odvoz dreva boli nesmiernou pridanou hodnotou. Deti si mohli sami vyskúšať vyzdvihovanie sadeníc v lesnej škôlke, držanie oprát alebo aké všetky páky sú potrebné pri ovládaní hydraulickej ruky. Po absolvovaní úloh dostalo každé dieťa malú odmenu a zároveň trieda získala „Pochvalu za účasť“ na akcii.
Úžasná panoráma Belianskych Tatier a vydarené počasie len podčiarklo príjemnú atmosféru celého dopoludnia. Čerstvý vzduch sa podpísal aj na zvýšenom apetíte detí a vlastnoručne opečené špekáčiky boli tou ozajstnou a najmä chutnou bodkou za celým dopoludním.
Akciu S lesníkom do lesa pripravili Lesy mesta Spišská Belá s.r.o v spolupráci s Národným lesníckym centrom a kolegov lesníkov zo š. p. Vojenské lesy a majetky SR, Odštepný závod Kežmarok a Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Menu