Koncom augusta 2019 zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o., v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene v okolí Náučného lesníckeho chodníka Fľak zážitkový program pre seniorov S lesníkom do lesa. Týmto sa ukončil tohtoročný trojblok projektu lesnej pedagogiky, ktorý bol určený pre rôzne vekové kategórie. V máji sa lesníci venovali deťom z materskej školy a žiakom oboch našich základných škôl. Aktivity lesných pedagógov preverovali ich vedomosti o živej a neživej prírode. Najväčším zážitkom však boli praktické ukážky rôznych prác v lese.

V závere leta lesníci nadviazali na predošlé zážitkovo-vzdelávacie aktivity u najstaršej skupiny obyvateľov. Seniori dokážu pozitívne výchovne ovplyvňovať najmenších – vlastné vnúčatá. Lesníci preto nezabudli ani na túto skupinu, od ktorej sa v konečnom dôsledku častokrát je čo učiť. Pri lesnej škôlke Fľak sa stretlo viac ako štyridsať seniorov zo Spišskej Belej a blízkeho okolia, pričom poniektorí prišli aj s vnúčatami. Zúčastnení boli rozdelení do dvoch skupín a pod vedením lesných pedagógov boli zapojení do programu, ktorý bol zameraný na všetky zmysly človeka.

Výbornú náladu umocnilo príjemné letné počasie aj občerstvenie, ktoré zabezpečili zamestnanci organizácie Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o. Zaujímavou časťou podujatia bolo rozprávanie, pri ktorom si dôchodcovia zaspomínali na najkrajšie zážitky z mladosti, ktoré sa spájali s lesom a prírodou.

Menu