Nepriaznivé počasie a veľký úhrn zrážok z 18. na 19. júla 2018 spôsobili aj v lesoch mesta Spišská Belá povodňové škody, aj keď nie v takom veľkom rozsahu ako v iných častiach Tatier (napr. v Tatranskej Javorine či v Ždiari). Veľké množstvo spadnutých zrážok v krátkom čase boli príčinou, že priekopy, odrážky a priepusty nestíhali odviesť zrážkovú vodu a tá sa vylievala na lesné cesty a zvážnice, kde spôsobila škody v odhadovanom rozsahu asi 8 000 €. Okrem lesných ciest boli poškodené aj mosty v lokalite pri Tatre a na Solniskách v Ždiari. Najviac bola zasiahnutá časť v lokalite Ždiar a v uzávere Babej doliny pri Kardolíne. Poškodené úseky lesných ciest si vyžadujú akútnu stavebnú úpravu použitím väčšej techniky, aby sa mohli čo najskôr sprístupniť. Spomínané mimoriadne opravy mestské lesy budú financovať z vlastných zdrojov.