V noci z 12. na 13. novembra 2019 sa v lesoch mesta Spišská Belá prehnala víchrica, ktorá na hrebeni Belianskych Tatier dosahovala až silu orkánu. Veľmi silný vietor s ničivými účinkami má za následok značné škody v 50 až 80-ročných lesných porastoch smrekových monokultúr (so 100 % zastúpením smreka). Najviac stromov vietor vyvrátil a polámal v Ždiari, v lokalite Pomfy, smerom k penziónu Tatra a ďalej smerom do Monkovej doliny.  Podľa slov konateľa spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., Ing. Františka Pisarčíka, je v uvedenej lokalite poškodených alebo zničených odhadom asi 4 000 m3 prevažne tenšej drevnej hmoty. Na ostatnom území mestských lesov vietor vyvrátil jednotlivo odhadom 500 m3 drevnej hmoty. Lesné porasty boli vetrom poškodené plošne, ale na viacerých miestach sú aj jednotlivo vyvrátené a polámané individuálne stromy.

Po aktuálnom zmonitorovaní stavu mestských lesov, zhodnotil situáciu konateľ spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., Ing. František Pisarčík racionálne: ,,Hlavnou úlohou pracovníkov mestských lesov bude túto kalamitu spracovať včas, ideálne do začiatku jarného rojenia podkôrneho hmyzu – lykožrúta. Zároveň je potrebné vyhovieť aj legislatívnym požiadavkám, ktoré stanovujú lehotu na spracovanie kalamity do 6 mesiacov, aby sa zabránilo poškodeniu zostávajúcich lesných porastov. Ďalšou dôležitou úlohou bude kalamitné plochy vyčistiť a pripraviť ich na obnovu lesa umelým zalesňovaním, predovšetkým odolnejšími drevinami, ktoré sú pre naše podmienky vhodné, ako sú buk, jedľa a smrekovec.”

Menu