Význam lesov pre človeka je nenahraditeľný, preto si zaslúžia našu ochranu. Od roku 1952 sa u nás oslavuje apríl ako mesiac lesov. Kladný vzťah detí k lesu a k zvieratám  však v našej materskej škole budujeme počas celej dochádzky, či majú deti dva alebo šesť rokov, či je jar, leto, jeseň alebo zima. Boli sme veľmi radi, keď sa nám naskytla možnosť zúčastniť sa na Zážitkovom programe lesnej pedagogiky pre materské školy. Viac ako 60 predškolákov sa tak ocitlo 23. mája 2019 v lesnej škôlke Fľak. Uprostred belianskych lesov nás  privítali Ing. František Pisarčík, konateľ spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá, spolu so zamestnancami a traja lektori z Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, pod vedením Ing. Andrey Melcerovej.

Program Les je náš kamarát bol zostavený zo zážitkových hier a zmyslového vnímania lesa. Lektori nás počas lesnej vychádzky učili počúvať zvuky, vnímať vôňu, ale aj farby okolo seba. Vedeli ste, že v lese sa dá maľovať bez pasteliek? Lístočky „kreslia“ zelenú trávu, fialky fialové kvety, prvosienky žlté slniečko a hnedá zem kmene stromov. Pohybom sme napodobnili semienko, útly mladý i starý rozkonárený strom. Zacvičili sme si ako mravčekovia, ktorí si pomáhajú a spoločnými silami  zvládnu aj neľahké úlohy. To, že v lese chutí všetkým a najlepšie, vedeli aj naši organizátori. Preto nechýbalo malé občerstvenie a teplý čaj. Posilnení sme skontrolovali škôlku, v ktorej neboli škôlkari, ale stromčeky. A tak, ako pani učiteľky, tak aj tety lesníčky vraj stromčekom niekedy spievajú. Spoločnými silami sme posadili borovicu Barborku a dva malé smriečky, do zakoreňovačov správne umiestnili semená buka, o ktoré sa budeme v materskej škole starať. A kto je najsilnejším živým pomocníkom v lese? Predsa koník Gaštan. Jeho šikovnosť nám predviedol ujo lesník, keď sme mohli sledovať prácu s veľkými kladami dreva. Ako slniečko váhalo a skrývalo sa za mrakmi, tak aj dážď si počkal, kým z lesa odídeme.

Plní zážitkov, s lesníckymi medailami na krku a pozdravom Lesu zdar sme sa vrátili do škôlky, aby sme všetko, čo sme videli, namaľovali na výkresy. Ďakujeme lektorom z Národného lesníckeho centra vo Zvolene a F. Pisarčíkovi, ktorý sa nemalou mierou podieľal na zorganizovaní celej akcie.

Mgr. Alžbeta Kisková, MŠ, Mierová 1

Menu