Škody po silnom vetre, ktorý koncom roka 2020 a začiatkom roka 2021 zasiahol najmä lokalitu Ždiar a na ostatnom území sme zaevidovali ojedinelé spadnuté stromy, boli spôsobené hlavne na lesných porastoch.  Tento prírodný živel, ktorý sa už takto prejavuje niekoľko rokov po sebe v tejto lokalite a v tomto období hlavne medzi mesiacmi november až marec,  po sebe zanechal takmer štyritisíc vyvrátených a polámaných stromov, čo predstavuje zhruba 3 000 m3 drevnej hmoty. Niektoré zničené lesné porasty mali ešte len 40 rokov.

Vzhľadom k tomu, že platí novela zákona o ochrane prírody a krajiny od roku 2020, musíme túto kalamitu spracovať najneskôr do konca februára, pretože od 1. marca platí časové obmedzenie na spracovanie kalamity až do 31.augusta z dôvodu vtáčieho územia. To znamená, že ju môžeme opätovne spracovať až v mesiaci september. Ak sa nám ju nepodarí spracovať z objektívnych dôvodov (miestne klimatické a terénne podmienky, množstvo) a zároveň ešte očakávame prírastok do konca marca, tak okrem toho, že sa znehodnotí drevná hmota, tak z nespracovanej drevnej hmoty vyrojený lykožrút napadne ostatné ešte zdravé lesné porasty.

Menu