Výsadba sadeníc borovice v okolí Belianskeho rybníka

  1. Domovská stránka
  2. Aktuality
  3. Výsadba sadeníc borovice v okolí Belianskeho rybníka

Mesto Spišská Belá v spolupráci so spoločnosťou Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o. zrealizovalo na začiatku tohto školského roku výsadbu 50 ks sadeníc borovice lesnej (Pinus sylvestris). Výsadba nových stromov bola po zaškolení konateľom spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., odborným lesným hospodárom Ing. Františkom Pisarčíkom, realizovaná prostredníctvom pracovníkov Verejno-prospešných služieb mesta.

Obnova lesoparku a dopĺňanie nových sadeníc je pre zachovanie vitality lesoparku dôležitá. Lesný ekosystém je v stave tzv. dynamickej rovnováhy – mení sa, rastie, niektoré jedince postupne odumierajú. Každý výrub poškodených stromov je preto nahradený novou výsadbou. V snahe o druhové oživenie štruktúry jestvujúceho porastu, boli vysadené borovice pomedzi smreky v južnej časti lesoparku, pozdĺž začiatku cyklotrasy. Novovysadené dreviny sú opatrené opornými drevenými kolmi. Žiadame užívateľov prímestskej oddychovej zóny pri Belianskom rybníku, aby nepoškodzovali lesopark, ktorý je jeho nevyhnutnou súčasťou.