Výzva na zaslanie fotografií zachytávajúcich udalosti počas vetrovej kalamity v novembri 2004 v regióne Spišská Belá a okolitých lesoch.

V novembri 2004 uplynie 20 rokov, čo sa tatranským regiónom prehnal vietor s ničivými dôsledkami na lesných porastoch. Prevažne smrekový kolorit tatranských lesov bol vetrom rýchlosťou orkánu vylámaný v priebehu niekoľkých hodín. Kalamita zasiahla nielen prírodu, ale aj širšie fungovanie spoločnosti.

Vetrovú kalamitu, jej dôsledky a presah do dnešnej doby si belianski lesníci pripomenú sériou podujatí počas roku 2024.

Pri tejto príležitosti vyzývame obyvateľov nášho regiónu, aby nám zaslali fotografie zachytávajúce udalosti počas vetrovej kalamity. Vítané sú zábery lesov, ktoré zobrazujú rovnaké miesta pred a po kalamite, spracovanie a odstraňovanie spadnutých stromov, nové mladé porasty, ktoré rastú na postihnutých miestach.

Podmienky Výzvy:

  • Pri fotografiách uvádzajte: autora; názov miesta/lokality, ktorá je na fotografii;
  • Termín uzávierky: 6.2024
  • Svoje fotografie v plnom rozlíšení je možné zasielať mailom na adresu: lesy@spisskabela.sk alebo priniesť osobne do sídla spoločnosti na Šarpanec.

Zaslaním fotografií do Výzvy, dávate súhlas spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá s uverejnením a ďalším použitím fotografií pre účely kampane o Vetrovej kalamite.