Zraz účastníkov o 7.00 hodine na Šarpanci
Potrebné si doniesť so sebou rukavice, vedro a malý krompáčik (pre jednu dvojicu)
Ak samostatne aspoň rukavice.