Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., v spolupráci s mestom Spišská Belá, opäť po roku vyzýva dobrovoľníkov k výsadbe stromov v mestských lesoch. Tento rok je tradičné podujatie Zasaď si svoj strom naplánované v termíne od 10. mája 2021 do 16. mája 2021 a zrealizuje sa už po 7-krát.

Hodnota a význam lesov je nespochybniteľný. Okrem iného lesy viažu oxid uhličitý, v dreve uskladňujú uhlík a drevná surovina nahrádza materiály vyrobené na báze fosílnych zdrojov, čo sú dôležité faktory pri riešení klimatickej zmeny. V súčasnosti prebieha aj celoslovenský projekt pod názvom Milión stromov pre Slovensko, ktorého partnerom je aj združenie PEFC Slovensko. Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., ako člen uvedeného združenia zabezpečujúceho dodržiavanie najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov v dodávateľskom reťazci lesných produktov, podujatím Zasaď si svoj strom zároveň podporujú celoslovenský projekt.

Občania s vôľou stráviť zmysluplný čas v prírodnom prostredí, môžu nahlásiť termín svojej zamýšľanej účasti na sadení stromčekov na e-mailovej adrese pisarcik@spisskabela.sk alebo na telefónnom čísle: 0940 426 943 a dohodnúť si detaily.

Menu