V dňoch 3. – 4. októbra sa uskutočnila medzinárodná lesnícka konferencia s názvom „Sliačske poobhliadnutie“ v kúpeľoch Sliač so zameraním na moderné, prírode blízke hospodárenie vo svetle záverov medzinárodnej konferencie Sliač 1956, venovanej výberkovému hospodáreniu v lesoch. Okrem rezolúcie a požiadaviek z tejto konferencie bol vydaný aj zborník z príspevkov, ktoré boli, ale aj neboli odprezentované na tejto konferencii. Jedným z príspevkov v tomto zborníku je príspevok Ing. Františka Pisarčíka a Mgr. Petra Kučeru o mestských lesoch s názvom „Prírode blízke hospodárenie na Mestských lesoch v Spišskej Belej“. Príspevok pojednáva o prírode blízkom pestovaní lesa na mestských lesoch v Spišskej Belej, kde sa v prvej časti prezentuje zhodnotenie doterajších poznatkov o absencii prirodzeného výskytu buka lesného na území lesov mesta Spišská Belá – východná časť Belianských Tatier a severovýchodná časť Popradskej kotlina. Druhá časť pojednáva o premenách nepôvodných smrekových monokultúr a podsadby vykonávaných na mestských lesoch.

Celý príspevok si môžete pozrieť a prečítať v prílohach a celý zborník je k dispozícii na stránke Technickej univerzity Lesníckej fakulty vo Zvolene.

Prílohy

File Veľkosť súboru Počet stiahnutí
pdf Sliačske poobhliadnutie 3 MB 293